VYBERTE SOUBOR, KTERÝ CHCETE NAHRÁT

Maximální velikost posílaného souboru: 5 MB
Typy souborů, ktere můžou být nahrány = .png .gif .jpg .pdf .doc .docx .jpeg .heif .heic

1) Vyberte soubor, který chcete nahrát
2) Klikněte na tlačítko "Nahrát"
3) Zde vidíte, zda byl soubor nahrán.

JMÉNA VŠECH NAHRANÝCH SOUBORŮ

Nejsou nahrané žádné soubory.

4) Zavřete tuto stránku (záložku) a dokončete objednávku. Na mobilním zařízení stiskněte tlačítko zpět (<).

Pokud se chcete ujistit že byl soubor opravdu přidán, tak na stránce „Shrnutí objednávky“ proveďte obnovu stránky.
obnova stránky pro PC - stisknutí klávesy F5,
pro mobilní zařízení potažení prstem po stránce směrem dolu